Poltergeist Tree
Poltergeist Tree

7” x 10” x 6”

Porcelain, dirt

(2017)

Poltergeist Tree - detail
Poltergeist Tree - detail

7” x 10” x 6”

Porcelain, dirt

(2017)

Poltergeist Tree
Poltergeist Tree - detail
Poltergeist Tree

7” x 10” x 6”

Porcelain, dirt

(2017)

Poltergeist Tree - detail

7” x 10” x 6”

Porcelain, dirt

(2017)

show thumbnails